W obecnych czasach, kiedy prawie każdy kawałek gruntów wykorzystujemy by budować domy, mieszkania czy hale produkcyjne, cieszymy się teranami zielonymi. Poszukujemy zatem parków czy skwerów, gdzie możemy odpoczywać, a także obcować z naturą. Niemalze w każdym mieście tworzone są parki i skwery, które będą doskonałym miejscem do relaksu. W miejscach takich można doskonale odpocząć, lecz