Zakażenie grzybicze jest chorobą wywołującą wstyd. Dotyka jednak sporego procentu osób na świecie. Stąd istotne znaczenie ma uświadamianie o definicji pojęcia grzybica, a także wskazywanie sposobów jej diagnozowania oraz poddawania terapii. Grzybica to choroba, która ma związek z dostaniem się pewnego gatunku grzyba w grupie komórek organizmu. Powierzchowna forma zakażenia obejmuje takie fragmenty ciała, jak