produkty wspierające lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie zbędnych. Zestaw VSM Priorytetowym celem lean managment jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Wykorzystanie technik lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania weryfikacji, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.